โครงการเทรนนิ่งพ่นสี

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561เวลา10.00น.
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานเปิดโครงการ เทรนนิ่งพ่นสี และ สอนชุบฟิส์มรอยน้ำร่วมกับ บริษัท เดี้ยนซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โดยมีนายนิยม นันทะชมภู หัวหน้าแผนกช่างยนต์กล่าวรายงาน มีนักเรียน-นักศึกษา ทั้งระดับ ปวช.
และปวส.แผนกช่างยนต์เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุม ชั้น 2 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก