ปลูกต้นรวงผึ่งต้นไม้ประจำ รัชกาลที่ 10

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา14.00น
นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนายปรีชา ภู่สมบัติขจร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ่ง
ต้นไม้ประจำ รัชกาลที่ 10 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก