เซ็นสัญญาเงินกู้เพื่อการศึกษา/2561

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 08.00น.
นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษา
เป็นประธานงานการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง และเซ็นสัญญาเงินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561
โดยมีนายนิติธร สนั่นนาม หัวหน้างานแนะแนวเพื่อการศึกษา กล่าวรายงาน ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 4
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก