ประชุมประเมินการปฏิบัติงาน/ลูกจ้าง

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561เวลา14.00น.
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เป็นประธานการประชุมการประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอน เจ้าหน้าที่งาน
นักการภารโรง พนักงานขับรถ และยามรักษาการณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีหัวหน้าแผนก
และหัวหน้างานเข้าประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก