พิธีกล่าวอำลา-คุณครูผู้เกษียณราชการ/2561

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา07.40น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
กล่าวคำแสดงความยินดีและอวยพรให้กับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
และให้โอกาสนักเรียน-นักศึกษาได้มอบดอกไม้กับคุณครูผู้เกษียณราชการทุกท่าน
ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก