Month
กันยายน 2018

ปัญาหาการวัดผลประเมินผลการศึกษา/ด้วยโปรแกรมRMS

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
เวลา10.00น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมแนวทาง
 ...  Read more

ต้อนรับนายภัทรพงษ์ ปองดี/ฝึกประสบการณ์ผู้บริหาร 

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
เวลา08.30น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
 ...  Read more