Date
3 กันยายน 2018

อบรมเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาจังหวัด/ภาคเหนือ

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 09.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ...  Read more