อบรมเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาจังหวัด/ภาคเหนือ

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 09.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำหลักฐานการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นวิทยากร และมีเจ้าหน้างานอาชีวศึกษาจังหวัดภาคเหนือรับการอบรม
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก