ปฐมนิเทศฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
เวลา13.00น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 
แผนกช่างเทคนิคโลหะ ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ศรีราชา โดยมีครูสุกรี ชูติกาญจน์ หัวหน้างาน
อาชีวศึกษาทวิภาคีเข้าร่วมณ ห้องประชุมชั้น 1อาคารวิทยบริการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก