เฟรสซี/ช่างกลโรงงาน ครั้งที่ 3/2561

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
เวลา13.00น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฟรสซีแผนกช่างกลโรงงาน ครั้งที่ 3 โดยมีครูมนัส เชาวลิตอโนชา
หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงานณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 4วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก