ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
เวลา09.00น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุม
ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม โดยมีนักเรียน-นักศึกษาแต่ละแผนกช่างส่งตัวแทนเข้ารับการประชุม
ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก