ต้อนรับนายภัทรพงษ์ ปองดี/ฝึกประสบการณ์ผู้บริหาร 

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
เวลา08.30น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
นายภัทรพงษ์ ปองดี เข้าปฏิบัติราชการเพื่อฝึกประสบการณ์ผู้บริหาร ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก