“ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา 61”

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 19.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
“ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา 61″โดยมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์
และบุคลากรวิทยาลัยฯทุกท่านเข้าร่วมงาน ณ ชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก