ศึกษานิเทศก์/อนุรักษ์พันธ์ุไม้พื้นเมือง สู่วิทยาลัยฯสีเขียว

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
เวลา08.30น.นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
และนายกิตติธเนศ ศิริสุริยธนกิจ หัวหน้างานกิจการนักเรียน-นักศึกษา พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ
คณะหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธ์ุไม้พื้นเมือง สู่วิทยาลัยฯสีเขียว เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก