แชมป์อาเซียนเหรียญทอง

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561
เวลา 09.00น.นายณัฐพงษ์ เหลืองอร่าม นักศึกษาแผนกช่างเชื่อมโลหะ แชมป์อาเซียนเหรียญทอง
ในการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับอาเซียน ครั้งที่ 12 พร้อมด้วยครูอดิเรก มากโภคาหัวหน้าแผนกช่างเชื่อมโลหะ
และครูภัสรัณย์ พลายระหาร/ที่ปรึกษา เข้าพบนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เพื่อรายงานผลการแข่งขัน ณ ห้องผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก