คัดเลือกและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561
เวลา 10.00น.นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และเด็กและ
เยาวชน ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 เข้าเยี่ยมคารวะนายกมนตรี
ระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยมีคณะผู้บริหารภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก