ประชุม/ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่/นักการ

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561เวลา 08.30น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่และนักการ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2/2561
โดยมีรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่ายเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก