ประชุมผู้ปกครอง/2561

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561เวลา 09.00น.
นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน-นักศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาทีจะทำการลงทะเบียนแก้กิจกรรม
ประจำปี 2561โดยมีนายกิตติธเนศ ศิริสุริยธนกิจ หัวหน้างานกิจการนักเรียน-นักศึกษากล่าวรายงาน
การประชุม ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก