ประชุมอนุมัติแผน

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา14.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมอนุมัติแผน
ปฏิบัตราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562โดยมีหัวแผนกและหัวหน้างานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1
อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก