คุณครูใหม่พบนักเรียน-นักศึกษา

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา07.40น.
คุณครูลำใย เทียมมล คุณครูรัตติยา จันทร์มี คุณครูจิดาภา รอดสินและคุณครูวชิระ วงศ์อารินทร์ พบนักเรียน-
นักศึกษา บริเวณหน้าเสาธงเนื่องในโอกาสมารับราชการใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก