มอบเกียรติบัตร

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา07.40น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน-นักศึกษา
และคณะครูผู้ควบคุมทีม ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก