มอบเกียรติบัตร

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
เวลา 07.40น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลังที่ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก