อบรมการใช้เครื่องวิเคราะห์สภาพรถยนต์(Scan tools)

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.00น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้เครื่องวิเคราะห์สภาพรถยนต์(Scan tools)ร่วมกับ หจก.พี.อี.ออโต้เทรด
ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกโดยมีนายนิยม นันทชมภู่ หัวหน้าแผนกช่างยนต์กล่าว
รายงานการอบรม ณ ห้องโสต แผนกช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก