เปิดห้องศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
เวลา07.40น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดห้องศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ(Echove)โดยมีคุณครูชัฌน์ฐรีย์ ฟาน เดน บรุค
กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครูวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญ เข้าร่วมในพิธี
ณ ห้อง(Echove) ชั้น 2 อาคาร 7 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก