Date
6 ธันวาคม 2018

พิธีเปิดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30

4 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธานพีธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง ...  Read more