พิธีเปิดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30

4 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธานพีธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2561 กล่าวรายงานโดยนายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ขอบคุณหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์