แนะแนว

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
นายนิติธร สนั่นนาม หัวหน้างานแนะแนววิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำทีมงาน
ออกแนะแนวเพื่อการศึกษาทางด้านช่างอุตสาหกรรม สร้างความรู้และความเข้าใจในแต่ละแผนกวิชาช่าง
ให้กับน้องๆเพื่อเป็นทางเลือก ณ โรงเรียนวัดสระโคล่ จังหวัดพิษณุโลก