คัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาพระราชทาน/ 2561

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00น.นางมลฑา ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เป็นประธานคณะกรรมการ
คัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาพระราชทานประจำปี 2561 โดยมีนักเรียน-นักศึกษา สังกัดในอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เข้ารับรับการพิจารณา ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก