ติวเข้ม V-NET

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
เวลา 13.00น. คุณครูลำใย เทียมมล แผนกวิชาสามัญ และคุณครูสมปอง ศรีลักษณ์ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ทำการติวเข้มV-net ให้กับนักเรียน-นักศึกษา ปวส.2 ทุกแผนกช่างเพื่อเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา(V-NET)/2561 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก