อบรมเชิงวิชาการ

 

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงวิชาการการพัฒนาผู้เรียนระบบทวิภาภาคี สำหรับนักเรียน-
นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บริษัท พร้อม เทคโน
เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ดีทีแซด ฟาชิลิตีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายฉัตรณรงค์ บุญสวน
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง กล่าวรายงาน ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก