ขับรถมีน้ำใจ-รักษาวินัยจราจร

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561
เวลา07.30น.นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา มอบของที่ระลึก
และมอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียน-นักศึกศึกษา ในโครงการขับรถมีน้ำใจ-รักษาวินัยจราจร ณรรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา และโครงการสร้างวินัยจราจร โดยมีนักเรียน-นักศึกษาร่วมตอบปัญหา
เกี่ยวกับกฎหมายจราจร-และรับแจกหมวกนิรภัย ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก