ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
เวลา 08.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในกิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษากล่าวรายงาน ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก