กีฬาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
เวลา14.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
และนายบุญ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือมอบรางวัล
ให้กับผู้ชนะที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่โดยมีคณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก