งานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
เวลา18.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
และรองผู้อำนวยการที่ 4 ฝ่าย มอบของรางวัลในงานเลี้ยงสังสรรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
วันขึ้นปีใหม่ โดยมีบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเข้าร่วมงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก