วันเด็ก ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
เวลา 08.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน-นักศึกษา กล่าวรายงานการจัดงาน มีบุคคลภายนอกนำบุตร-หลาน เข้าร่วมงาน
กันอย่างมากมาย ณ โดมสนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก