ลูกเสือเดินทางไกล-เข้าค่าย

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
เวลา 10.00น.นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อม การเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือและ
พิธีประจำกอง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก