การทดสอบทางด้านการศึกษาV-NET

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
เวลา 13.00น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นำคณะครู-อาจารย์ดำเนินการทดสอบทางด้านการศึกษาV-NETโดยทำการสอบนักศึกษาระดับ
ปวส.2 ทุกแผนกช่าง ณ หอประชุม ชั้น3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก