พิธีปรจำกอง ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปี2561

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
เวลา 18.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานพิธีปรจำกอง ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ โดยมีนายปรีชา ภู่สมบัติขจร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคสองแคว