มอบรางวัลคำขวัญวันครู/2562

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
เวลา 07.40น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
มอบรางวัลให้กับนักเรียน-นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการส่งคำขวัญวันครูเข้าประกวด
ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก