สมัครงาน-บริษัทซินเทคคอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562
เวลา 09.00น.นายนิติธร สนั่นนาม หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ให้การต้อนรับทาง
บริษัทซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมาทำการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาในระดับ ปวส.2
ทุกแผนกช่างที่มีความประสงค์เพื่อเข้าทำงานกับทางบริษัท ณ หอประชุม อาคาร 4 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก