สอบV-NETระดับ ปวส.

วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ประธานกรรมการกลาง พร้อมด้วย นายชาติชาย หุนตระกูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว
และนายทรงกลด ศรีวัฒนวรัญญูกรรมการศูนย์สอบของ มทร.ล้านนา พิษณุโลกสังเกตการณ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก