Month
มกราคม 2019

คุรุสัมพันธ์

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562
เวลา 09.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานจุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย งานทำบุญวันครู ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์ ที่สังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุม วิทยาลัยพณิชยการบึงพระจังหวัดพิษณุโลก

 ...  Read more

ลูกเสือเดินทางไกล-เข้าค่าย

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
เวลา 10.00น.นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อม

การเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือและ
พิธีประจำกอง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น

 ...  Read more