Month
กุมภาพันธ์ 2019

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา09.00น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพในสถาน

ประกอบการณ์ระดับ ปวส.ระบบทวิภาคีและระดับปริญญาตรี
โดยมีคุณครูสุกรี ชูติกาญจน์ หัวหน้างานระบบทวิภาคี

 ...  Read more

การทำ MOU ร่วมกับ บริษัทโกญจนาท วิศวกรรม จำกัด

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
นายสงวน หอกคำ ผู้อำนวยการสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 และ

นายโกญจนาท ไตรยางค์
ประธานกรรมการ/วิศวกร บริษัทโกญจนาท วิศวกรรม จำกัด ร่วมพิธีลงนามร่วมมือ(MOU)
โครงการลงนามข้อตกความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ

 ...  Read more

รับทุนพระราชทาน

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
นายนิติธร สนั่นนาม หัวหน้างาน แนะแนวนำนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุุโลก
นายปัญญากร วงศ์เจริญ ปวช.3  แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และ

นายอัครพล สหะชาติ ปวช.3
แผนกช่างยนต์ เข้ารับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา

 ...  Read more

สอบสัมภาษณ์โควตา ปวช.และปวส.

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 08.30น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนยการฝ่ายวิชาการและนายปรีชา ภู่สมบัติขจร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา 

กล่าวต้อนรับนักเรียนประเภทโควตา
ระดับปวช.และปวส.ทุกแผนกช่าง เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 ...  Read more