ทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวต้อนรับ
และเปิดการอบรมในการทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีนางวราภรณ์ วรพงศ์ธร
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมือกันจัดโครงการอบรมการในการทำใบอนุญาต
ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ให้กับนักเรียน-นักศึกษา และคณะครูเข้ารับการอบรม
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก