ประชุมภาคี 4 ฝ่าย

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานการประชุมภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 อย่างมีคุณภาพ
โดยมีหัวหน้าแผนก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน-นักศึกษา
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก