ต้อนรับคุณครูใหม่

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา09.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
พร้อมรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครูแผนกวิชาสามัญ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคุณครู
ย้ายมารับราชการจากโรงเรียนบ้านห้วยโค้ง มารับราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก