ประชุมการพิจารณาทุน นวัตกรรม(กสศ.)

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 10.00น.
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา(กสศ.)โดยมีหัวหน้าแผนกช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างกลโรงานเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก