การทำ MOU ร่วมกับ บริษัทโกญจนาท วิศวกรรม จำกัด

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
นายสงวน หอกคำ ผู้อำนวยการสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 และนายโกญจนาท ไตรยางค์
ประธานกรรมการ/วิศวกร บริษัทโกญจนาท วิศวกรรม จำกัด ร่วมพิธีลงนามร่วมมือ(MOU)
โครงการลงนามข้อตกความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ประจำปี 2562
ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกและบริษัทโกญจนาท วิศวกรรม จำกัด
โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน-นักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก