Month
มีนาคม 2019

การอบรมใช้งานเบื้องต้น KidBright บอร์ดสมองกลฝังตัว

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เปิดโครงการอบรมใช้งานเบื้องต้น ...  Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ...  Read more