ปฐมนิเทศนักศึกษก่อนออกฝึกงาน

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา09.00น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการณ์ระดับ ปวส.ระบบทวิภาคี
และระดับปริญญาตรี โดยมีคุณครูสุกรี ชูติกาญจน์ หัวหน้างานระบบทวิภาคี กล่าวรายงาน
ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก